Tuyển sinh Ơn Gọi Dòng Thánh Tâm Huế – Năm 2018

Tuyển sinh Ơn Gọi Dòng Thánh Tâm Huế – Năm 2018

CSC – Đệ Tử Viện – Dòng Thánh Tâm Huế kính thông báo về kỳ tuyển sinh cho niên khóa 2018 – 2019 như sau:

 


TẢI MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

Website: http://dongthanhtam.net/…/tuyen-sinh-on-goi-dong-thanh-tam-…