Từ bỏ- thơ đời tu

Từ bỏ

Từ bỏ!

Áo dòng nhuộm máu hy sinh

Biết bao giây phút cầu kinh sớm chiều

Đi tu bỏ hết mọi điều

Dù cho con phải cô liêu suốt đời.

Con đã theo tiếng lời mời

Của Cha chí Thánh trên trời dấu yêu

Ích kỉ, sống đời tự kiêu

Thì con sẽ phải liêu xiêu rụng rời.

 Từ bỏ- thơ đời tu