SÁCH TU ĐỨC-THÁNH HÓA GIÁO KHOA-LM. JM. THẤT SỰ

CUỐN SÁCH THÁNH HÓA GIÁO KHOA

LM. JM. THẤT SỰ

“nâng cao đời sống tu đức của bạn” 

Biệt chú:

Gọi là sách Giáo khoa vì những đặc tính riêng của nó: Vắn tắt, rõ ràng, thiết thực. Rất tiện để dạy và học, nhất là trong năm tập dòng theo Giáo luật.

Có thể giúp các Cha linh hướng đỡ mất thì giờ tìm lục tài liệu.

Giúp những linh hồn khát khao nên thánh, có căn bản vững vàng.

Bổ khuyết những hoàn cảnh không có Cha linh hướng, hoặc không đủ thì giờ dậy về toà trong..

Lời Đức Cha Đaminh Hoàng Văn Đoàn

Địa phận Bắc Ninh

“KHÔNG THẦY ĐỐ MÀY LÀM NÊN”

Câu châm ngôn ấy cũng có thể áp dụng vào việc thánh hóa. Nguồn mạch sự thánh hóa, và Thầy dạy sự thánh hóa là Thiên Chúa. Thuở xưa, Chúa đã dùng các đấng tiên tri phán dạy cho dân Do thái biết con đường phải đi, để trở nên một dân thánh thiện, sau cùng Chúa sai Con Một Người xuống thế để giảng dạy và làm gương mẫu soi cho nhân loại nên thánh.

Đức Chúa Trời lại còn dùng các Thánh và các tác giả chép sách đạo đức dậy những phương tiện giúp việc thánh hóa.

Đã từ lâu phụng sự các linh hồn tu trì, giúp họ mau tiến trên con đường thánh hóa, LINH MỤC THẤT SỰ cảm thấy cần phải có một cuốn sách bằng Tiếng Việt, gồm những phương pháp thực hành, dựa theo lời Thánh Kinh, và các sách vở những đấng khôn ngoan đạo đức đã được ơn Chúa chép ra, để giúp các người dòng nam nữ tẩy trừ các nết xấu, và tu luyện những tính đức, nên đã ra công chép sách THÁNH HÓA GIÁO KHOA này. Chỉ dậy cho biết những phương pháp thánh hóa. Thật là một công việc rất đáng khen ngợi. Chớ gì tác phẩm của tác giả lưu hành khắp trên dải đất Việt Nam yêu quý, để giúp vào việc thánh hóa những tâm hồn cao thượng Chúa đã kén chọn để phụng sự Người cách riêng.

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 3 năm 1954 (trích trong tập sách)

Tiểu dẫn THÁNH HÓA GIÁO KHOA

 

THÁNH HOÁ, một khoa cao siêu cần thiết hơn hết mọi khoa, nhất đối với các bậc tu dòng, những người đã được Chúa kén chọn và biệt ra để phụng sự Người cách riêng hơn.

Dĩ nhiên, muốn thánh hóa cần phải biết đường lối đi cho trúng, biết phương pháp thực hành cho kết quả. Vậy đâu là đường lối, đâu là phương pháp, nếu không phải là sách vở do các đấng khôn ngoan được ơn Chúa soi sáng chép ra.

Nhưng theo trình độ và hoàn cảnh, một số ít dòng trong giới tu nam nữ, không thích hợp sách tiếng ngoại quốc. Còn Tiếng Việt thật ra chưa có quyển nào thuận tiện và đầy đủ theo nhu cầu hiện tại.

Chắc nhiều người cũng như tôi, trong những lần có nhiệm vụ huấn đức các người dòng nam nữ, chẳng kỳ chung riêng, không gì băn khoăn bằng tìm đâu cho có sách Giáo khoa Tiếng Việt, để giúp họ cho đỡ mất thì giờ cả đôi bên.

Đã từ lâu, từ lúc tôi mới làm linh mục, nghĩa là từ lúc tôi giúng tay giúp các linh hồn, tôi hằng mong mỏi các vị tài ba đức cả, đem tâm đến khoa thánh hóa của bậc tu trì, để họ có sẵn phương pháp cần thiết áp dụng theo đời sống. Nhưng đến nay, vẫn còn thất vọng, nên thế bất đắc dĩ, tôi cho in những trang giấy này, gồm những bài đã khảo cứu lựa chọn trong khi huấn đức các năm trước đây. Mục đích thứ nhất, cho các học trò tôi có sẵn tài liệu học lập, đỡ mất thì giờ biên chép. Hai nữa, để làm thỏa mãn ý nguyện nhiều người đã hằng giục tôi in ra những bài đó. Sau hết, cũng là món ăn dọn sẵn, cống hiến các cha Linh hướng, các vị huấn đức, các bậc tu dòng, và hết thảy những ai muốn tìm đường nên thánh. Nó không dám tự phụ là những món ăn cao quý tốt lành, nhưng ít nữa cũng là những món thông thường thiết thực, có thể hữu ích phần nào. Mong các bạn đọc vui lòng lượng chiểu những chỗ khuyết điểm, xin đa tạ.

Tu viện Khiết Tâm Bùi Chu

Ngày 1 tháng 3 năm 1954

Linh mục J. M Thất Sự

(Lời tựa trong tập sách)

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ  TẢI SÁCH: THÁNH HÓA GIÁO KHOA 

Có 3 định dạng để bạn tùy chọn: prc, epub và doc.

Để đọc sách dạng prc, epub, các bạn tải phần mềm: Mobipocket Reader Desktop, Calibre nhé!