Nhiều bổ nhiệm mới tại Bộ Phong Thánh

Đức Giáo Hoàng Phanxicô vừa bổ nhiệm bốn thành viên mới đều là người Ý cho Bộ Phong Thánh, vào ngày hôm nay, thứ Bảy, 14/04.

Theo bản tin trong ngày được Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố, danh tánh của bốn thành viên mới thuộc Bộ Phòng Thánh bao gồm:

1. Đức Hồng Y đẳng Phó tế Giuseppe Versaldi, Tổng Trưởng Bộ Giáo dục Công giáo.

2. Đức Cha Ecconseils Romano Rossi, Giám mục Civita Castellana.

3. Đức Cha Orazio Francesco Piazza, Giám mục Sessa Aurunca.

4. Đức Cha Daniele Libanori, Giám mục Phụ tá Roma.

Bộ Phong Thánh được điều hành kể từ năm 2008 cho tới nay bởi Đức Hồng Y người Ý Angelo Amato, sẽ không còn là Hồng Y cử tri khi mừng sinh nhật lần thứ 80 vào ngày 08/06/2018 tới đây.
Một sự kiện lớn cũng liên quan đến Bộ Phong Thánh, đó là vào ngày 19/05/2018 tới đây, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ triệu tập Công nghị Hồng Y để ấn định ngày phong hiển thánh cho hai vị chân phước là Đức Giáo Hoàng Phaolô VI và Đức Tổng Giám mục San Salvado Óscar Romero.

Tạ Ân Ban