Đường Dâng Hiến

Đường Hiến Dâng

Trần gian này có đường nào rộng rãi
Để em đi mà không phải bận lòng
Đường tình nào đóa hồng như thảm trải
Để cuộc đời mãi hạnh phúc an vui

Có không anh một con đường như thế
Có không em thứ hạnh phúc bằng lòng
Từ thơ bé em đã nghe mẹ kể
Chuyện đường tình của một Đấng Giêsu

Từ thiên thu Ngài đã yêu nhân thế
Yêu đến cùng yêu vô tận thủy chung
Từ trời cao qua cung lòng nhập thể
Chúa xuống đời cứu độ cõi nhân sinh

Nếu trần gian có con đường trải thảm
Em vẫn xin đi đường hẹp cùng Ngài
Nếu đời cho vinh quang, em chẳng dám
Xin khiêm nhường ở cạnh Đấng Tình Quân

Trong tình yêu hy sinh là hạnh phúc
Là ngọt ngào chắt lọc giữa đắng cay
Là nhớ nhau nghĩ về nhau từng chút
Có nhau rồi,thế giới chẳng là chi

Vâng em yêu,em đã yêu như thế
Với một người có tên gọi Giêsu
Xin bỏ lại vinh hoa đời trần thế
Vạn con đường mãi chọn Đường Hiến Dâng!

Anh Đào
Ảnh: sưu tầm