DÒNG ANH EM HÈN MỌN CAPUCHIN

DÒNG ANH EM HÈN MỌN CAPUCHIN

1. Giới thiệu DÒNG ANH EM HÈN MỌN CAPUCHIN

2. Dòng tu – Thánh tổ phụ – Thành lập – Lối sống 

3. Sứ vụ 

4. Linh đạo – Đoàn sủng – Các thánh dòng Capuchin

5. Điều kiện – Liên hệ 

Hãy đến với chúng tôi! Những bạn trẻ yêu thích đời sống giản đơn, phục vụ và tình huynh đệ. Được Chúa kêu mời, chúng tôi đến với sứ vụ của sự đơn giản hoá cuộc sống trong một thế giới đầy dẫy sự phức tạp. Theo linh đạo và đời sống Thánh Phanxico Assisi, vị Thánh Nghèo, chúng tôi trở về nguồn, tìm lại những gì đã mất và khơi lại những gì còn tiềm tàng của lý tưởng nghèo_ một lý tưởng đang dần mất đi, và để lại sự nuối tiếc trong lòng Giáo Hội. Chúng tôi chờ đợi bạn gia nhập vào gia đình Capuchin thế giới.