Bài hát chủ đề: Đại hội ơn gọi Giáo phận Bùi Chu 2018

Bài hát chủ đề: ĐẠI HỘI ƠN GỌI GIÁO PHẬN BÙI CHU LẦN THỨ VII

Tại Đền thánh Kiên Lao, ngày 22.4.2018

Sáng tác: Lm. Bạch Vân

Thể hiện: ĐỆ TỬ CÁC DÒNG TU GIÁO PHẬN BÙI CHU