Vũ điệu: Vâng Lời Thầy Con Thả Lưới

Bài hát : Vâng Lời Thầy Con Thả Lưới

Thể hiện: Thanh Sử, Trần Ngọc, Gia Ân 

____________________________________________________

Vâng lời Thầy con thả lưới, vâng lời Thầy con thả lưới,
Dù tim con vẫn đang xao xuyến Ngài ơi.
Vâng lời Thầy con thả lưới, vâng lời Thầy con thả lưới,
Tuyệt vời thay biết bao kỳ công Chúa làm.

Vâng con vâng lời Thầy nguyện ra đi quyết không ngại ngùng,
Dù đường xa mây mù giăng lối này lòng con xin quyết vâng nghe.
Vâng con vâng lời Thầy nguyện ra đi loan báo tin mừng,
Cho muôn dân ở khắp muôn nơi nhận biết Chúa ôi vua tình yêu.

Vâng con vâng lời Thầy lòng hân hoan bước đi sợ chi,
Dù trần gian muôn ngàn nguy khó vì đời luôn có Chúa bên con.
Vâng con vâng lời Thầy nguyện ra đi làm chứng cho Ngài,
Trong yêu thương và *** hiến thân như Thiên Chúa ôi vua tình yêu.

Vâng con vâng lời Thầy để từ nay hiến dâng trọn đời,
Một tình yêu không hề phôi phai dù thời gian dẫu có qua đi.
Vâng con vâng lời Thầy nguyện từ đây sống chết cho Ngài,
Bao lo âu cùng với tháng năm xin dâng Chúa ôi vua tình yêu.