TU HỘI SỐNG THÁNH THỂ

TU HỘI SỐNG THÁNH THỂ

TU HỘI SỐNG THÁNH THỂ


1. Nguồn gốc
Tu Hội Sống Thánh Thể là một cộng đồng tu tại thế (Thế Viện), được thiết lập và điều hành theo tinh thần Tông Huấn “Mẹ Giáo Hội Quan Phòng” của Đức Piô XII, và những văn kiện của Giáo Hội về tu hội tại thế, với mục đích, mặc lấy đời sống của Chúa Giêsu Thánh Thể ngay giữa lòng đời, và chia sẻ đời sống này cho tha nhân.
Khởi đi từ năm 1980 – 1981, một nhóm người trẻ, qui tụ tại nhà thờ giáo xứ Phước Vĩnh, bên Nhà Tạm Thánh Thể, do linh mục Giuse Maria Trần Thái Hiến và cũng là Cha Bề Trên hiện nay hướng dẫn linh đạo.
Đức Giám mục Giuse Phạm Văn Thiên, Giám Mục Giáo Phận Phú Cường, trao cuốn Tu Hội đời làm tài liệu căn bản.
Ngày 28.06.1992, Đức Giám mục Giuse Phạm Văn Thiên phê chuẩn bản tường trình với danh hiệu: “Tu Hội Tâm Hồn sống Thánh Thể”, cho phép thử nghiệm.
Năm 1993, danh hiệu Tâm Hồn Thánh Thể được rút gọn thành: “Sống Thánh Thể”.

2. LINH ĐẠO TU HỘI
Chia sẻ nếp sống của Chúa Giêsu Thánh Thể giữa lòng đời; sống và sinh hoạt giữa đời, nhờ chiêm niệm và hiệp thông với Chúa Giêsu Thánh Thể, qua Chúa Thánh Thần và Đức Trinh Nữ Maria.
Tham dự thánh lễ, hiệp lễ và chầu Thánh Thể để được củng cố sự hiệp nhất với Thánh Thể.


3. ĐẶC SỦNG TU HỘI
Được thu hút bởi từ trường Thánh Thể để thánh hóa bản thân, phục vụ Vương triều Thánh Thể Chúa Giêsu; phấn khởi phục vụ tha nhân, đặc biệt những trẻ em và những người cùng khổ xác hồn.


4. SỨ MẠNG TU HỘI 
Qua việc giáo dục nhân bản và trao dồi đạo đức, bằng sự dấn thân phục vụ cách tận tình trong Chúa Giêsu Thánh Thể, các thành viện Tu hội gắng đưa mọi người vào vương quốc Thánh Thể là Vương quốc yêu thương, xả kỷ, tương kính, hướng thiện và bình an. 


6. BỔN MẠNG TU HỘI
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu.


7. ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP
Giáo dân nam-nữ độc thân có hạnh kiểm và chí hướng tu trì, sức khỏe và tâm lý bình thường, đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Những em có dấu ơn gọi đặc biệt, hạnh kiểm tốt, có thể gia nhập lớp đệ tử (các học sinh cấp 2-3)
– Thỉnh sinh: (1 năm)
* Từ 17 tuổi trở lên.
* Học lực từ tốt nghiệp Trung học cơ sở (Lớp 9)
* Đạo đức đã biểu lộ ý chí phục vụ Thánh Thể và thực tập tốt chương trình thánh hóa sinh hoạt đời sống hằng ngày.
– Tập sinh: (2 năm)
* Tuổi từ 18 trở lên không giới hạn.
* Văn hóa từ tốt nghiệp Trung học phổ thông (Lớp 12), đã là thỉnh sinh tối thiểu một năm hay sáu tháng khi được chuẩn.

Tu Hội Sống Thánh Thể

– Đ/c: Số 451, Tổ 8, Kp1, Thị Trấn Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

– Đ/T: 0650.3674261

Website: https://tuhoisongthanhthe.com/