Lời Cầu nguyện cho ơn gọi

“24 giờ cho Chúa hôm nay”, chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo Hội có  nhiều Ơn gọi!

Lời Cầu nguyện cho ơn gọi

“Lúa chín đầy đòng mà thợ gặt lại ít” Lc 10,2

Lạy Chúa Giêsu mến yêu,

Chúa đã nói:

“Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt”.

Xin ban cho chúng con những thợ gặt,

những người sẵn sàng:

phục vụ mà không cần được phục vụ,

làm việc mà không cầu lợi lộc vật chất,

chịu đựng mà không né tránh trách nhiệm,

hy sinh thời giờ mà không hề lợi dụng ai.

Xin ban cho chúng con những thợ gặt:

dẫn đưa chúng con đến với Chúa,

chứ không phải đến với họ.

Lạy Chúa,

Xin ban cho chúng con những thợ gặt:

biết cùng chia sẻ nên một với chúng con trong thử thách,

biết sống như một người đơn so giản dị,

biết nâng đỡ và cải thiện đời sống chúng con.

Xin ban cho chúng con những thợ gặt:

biết lắng nghe nỗi buồn khổ của chúng con,

biết làm việc vì chúng con và với chúng con,

biết nghe lời xưng tội và uốn nắn chúng con.

Xin ban cho chúng con những thợ gặt:

không nản chí khi chúng con tái phạm,

không thất vọng khi chúng con còn lầm lỗi,

nhưng dẫn đưa chúng con về với Chúa.

Lạy Chúa,

xin gởi đến chúng con những thợ gặt:

những người sẽ nói và hành động như Chúa,

biết tha thứ thay vì kết án chúng con,

biết yêu thương như Chúa đã yêu thương chúng con.

Lạy Chúa là chủ nhân mùa gặt,

chúng con xin Chúa ban những thợ gặt

biết giúp chúng con vươn lên tới Chúa,

tìm gặp Chúa và ở lại trong Chúa.

Xin ban cho chúng con những thợ gặt giống như Chúa. Amen

Tập sách: 5 phút KẾT NỐI VỚI CHÚA, trang 15.

Đức Cha RUPERTO CRUZ SANTOS

Chuyển ngữ: Chương trình Chuyên Đề Giáo Dục

Ban Mục Vụ Gia Đình- TGP.TP.HCM