KHÓA TÌM HIỂU ƠN GỌI – ĐAMINH BÙI CHU 2018

HỘI DÒNG NỮ ĐAMINH BÙI CHU

KHÓA TÌM HIỂU ƠN GỌI – ĐAMINH BÙI CHU 2018

Chủ đề: Bước đi trong lời hứa

Phụ Trách:

Dì M. Imelda Đỗ Thị Là
TU VIỆN ROSA LIMA PHÚ NHAI
Xuân Phương – Xuân Trường – Nam Định
Đt: 0977.580.150
hoặc Dì Maria Trần Thị Thúy
Đt: 0971.881.094 – 0941.570.190
Email: [email protected]

Địa chỉ Hội dòng nữ Đaminh Bùi Chu: Xuân Ngọc – Xuân Trường – Nam Định

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=LeumTURtfE4