Hội dòng Đa Minh Rosa Lima họp mặt ơn gọi 2019

THÔNG TIN 
NGÀY HỌP MẶT ƠN GỌI NĂM 2019

 

 

Để tạo điều kiện cho các thiếu nữ tìm hiểu ơn gọi Dòng Đa Minh Rosa Lima, Ban Đào tạo của Dòng có tổ chức 2 đợt họp mặt ơn gọi năm 2019, cụ thể như sau:

Đợt 1: Ngày 1 2/6/2019
Đợt 2: Ngày 7 – 8/7/2019
Địa điểm : Tu viện Thánh Martino, Số 53 – Đường 25 – Khu phố 02, Phường Linh Đông – Thủ Đức, Tp.HCM

Đối tượng: Các em nữ
Từ 15 tuổi (bắt đầu học Phổ thông Trung học hoặc đang học PTTH )
Từ 18 – 22 tuổi : đã tốt nghiệp PTTH
Từ 23 – 25 tuổi : đã tốt nghiệp Đại học hay có một chuyên ngành

Đăng ký tham dự:
Sr Thanh Thúy (điện thoại: 0387.914.930)

Email: [email protected]

Sr Thúy Phượng (điện thoại: 0972.529.602)
Email: [email protected]

Mẫu Đăng ký tham dự Ngày họp mặt ơn gọi Hội dòng Đa Minh Rosa Lima:
Tên Thánh, Họ và tên:……………………………………………
Sinh ngày:………………………Tại:…………………………….
Thuộc Giáo xứ:…………………..Giáo phận:…………………..
Trình độ Văn hoá:……………………………………………….
Trình độ chuyên môn:……………………………………………
Điện thoại hoặc email liên lạc:……………………………………

Hội dòng Đa Minh Rosa Lima rất hân hoan đón chào các bạn. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho những ước mơ tốt đẹp của các bạn. 
                                                                                                                    Trưởng Ban Đào tạo
                                                                                                         M. Giuse Đặng Thị Thuý Phượng