Bài hát chủ đề: Hãy sống và làm theo Đức Kitô – Đại hội ơn gọi Giáo Phận Bùi Chu lần thứ VII

Bài hát chủ đề: Hãy sống và làm theo Đức Kitô - Đại hội ơn gọi Giáo Phận Bùi Chu lần thứ VII

Hãy Sống Và Làm Theo Đức Kitô

Bài hát chủ đề: ĐẠI HỘI ƠN GỌI GIÁO PHẬN BÙI CHU LẦN THỨ VII

Tại Đền thánh Kiên Lao, ngày 22.4.2018

Sáng tác: Lm. Bạch Vân