Giới thiệu Tu Đoàn Tông Đồ Đức Mẹ La Vang Đà Nẵng

Kính gửi: Quý Cha, quý Phụ huynh và các Bạn trẻ.

Tu Đoàn Tông Đồ Đức Mẹ La Vang Đà Nẵng

Linh đạo: Tập trung vào mầu nhiệm Thánh Thể,

quảng bá, cổ võ lòng tôn sùng Thánh Thể; tôn kính Mẹ La Vang và các thánh tử đạo Việt Nam.

Mục đích: Nhờ Mẹ đến với CGS Thánh Thể để dâng hiến cuộc đời sống theo tinh thần Tin Mừng để theo Chúa và mang Tin Mừng đến cho người nghèo.

Sứ mạng: Qua đức tin nhìn thấy CKT nơi những người nghèo và nơi anh chị em không phải là Kitô hữu. Các thành viên phục vụ họ với lòng thương xót, chân thành và tận tuỵ. Các cộng đoàn tham gia vào kế hoạch mục vụ được Đức Giám Mục sở tại và đời sống giáo hội địa phương quyết định.

Thông tin liên hệ: 02353815156