ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ GỬI SỨ ĐIỆP TỚI CÁC BẠN TRẺ VIỆT NAM NHÂN ĐẠI HỘI GỚI TRẺ GIÁO TỈNH HÀ NỘI LẦN THỨ XVII

ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ GỬI SỨ ĐIỆP TỚI CÁC BẠN TRẺ VIỆT NAM

NHÂN ĐẠI HỘI GỚI TRẺ GIÁO TỈNH HÀ NỘI LẦN THỨ XVII

TẠI GIÁO PHẬN BÙI CHU (CHỦ NHÀ)

CHỦ ĐỀ ĐẠI HỘI : HÃY VỀ VỚI THÂN NHÂN (MC 5,19)

NGUỒN:YOUTOBE: Vatican News – Tiếng Việt