Dòng Tiểu muội Chúa Giêsu: Nghi thức khấn trọn đời

HDV 1888

 Dòng Tiểu muội Chúa Giêsu hiện diện tại Giáo phận vào những năm thập niên 90 của thế kỷ trước. Hải Phòng được coi là một “mảnh đất tốt” cho “hạt giống Tiểu muội”. Sau 30 năm, số chị em xuất phát từ đây đã chiếm trên 10 phần trăm tổng số chị em của Dòng tại Việt Nam. Riêng giáo xứ Mỹ Động đã đóng góp 3 thành viên, trong đó có hai chị em ruột là chị Têrêxa Cao Thị Phương đã khấn trọn, và hôm nay người em khấn trọn là chị Têrêxa Cao Thị Hiên.

Hiện diện và hiệp thông trong nghi thức trọng thể này, có quý cha thân quen, quý tu sĩ, quý thân nhân, ân nhân, đặc biệt có sự hiện diện trân quý của chị Bề trên cùng quý chị em Tiểu muội đến từ nhiều miền đất khác nhau tại Việt Nam. Tất cả làm nên một cộng đoàn thắm nồng tình Chúa, ấm áp tình người; đồng thời tạo nên bầu khí thiêng liêng và sốt sắng của nghi lễ cử hành.

HDV 1991

Lời khấn trong nghi lễ khấn dòng, theo như lời Đức Tổng chia sẻ, là lời hứa nhân danh Thiên Chúa về những điều tốt lành. Các lời khấn hứa đều đặt trên nền tảng ba lời khuyên Phúc Âm: Khó nghèo, Khiết tịnh và Vâng lời. Tuy nhiên, tùy theo linh đạo của dòng tu và tu hội mà lời khấn ấy sẽ có thêm những điều cam kết khác. Với Dòng Tiểu muội Chúa Giêsu, khấn sinh cam kết dấn thân phục vụ người Hồi Giáo và những người nghèo khó.

Ơn gọi của Dòng Tiểu muội rất đặc biệt: Chiêm niệm giữa đời. Người tu sĩ dấn thân vào các môi trường thợ thuyền, công nhân để trở nên men, muối qua sự hiện diện âm thầm của mình. Họ được mời gọi họa lại Chúa Giêsu thành Nadarét qua chính đời sống đơn sơ và khó nghèo. Điều ấy đòi hỏi chị em phải đủ trưởng thành để có thể đứng vững trước bao thử thách và cám dỗ của môi trường công ty, xí nghiệp; đồng thời có thể làm chứng cho sự hiện diện của Đấng Emmanuen đang ở giữa nhân loại. Đức Tổng khép lại bài giảng với lời mời gọi cầu nguyện để chị Têrêxa trung thành với lời khấn và trọn đời phục vụ tha nhân, cách riêng là những người nghèo của Thiên Chúa.

Nghi thức khấn trọn diễn ra tiếp theo đó trong bầu khí lắng đọng và linh thánh. Từ lời khấn hứa, khẩn cầu cho đến các cử chỉ đã thể hiện sự hạ mình của ơn gọi trở nên người “em gái của anh Giêsu”. Nghi thức kết thúc với một hình ảnh rất cảm động khi khấn sinh ôm từng thành viên trong Dòng. Cử chỉ thân ái ấy như dấu chỉ hiệp thông, trao ban tình yêu thương và bình an để từ nay cùng nhau chia sẻ sứ mạng nên như những “Tiểu muội của Giêsu” trên những mảnh đất được sai đi.

Dòng Tiểu muội Chúa Giêsu là một dòng tu mới của Giáo hội hoàn vũ cũng như tại Việt Nam. Hiện nay tại miền Bắc cũng chỉ có hai Giáo phận có sự hiện diện: Tổng Giáo phận Hà Nội với 4 chị em và giáo phận Hải Phòng có 3 chị em. Sự hiện diện ấy rất đơn sơ khiêm tốn, nhưng họa lại hình ảnh người “anh Giêsu Nadarét” năm xưa, đang hiện diện cách sống động giữa dòng đời hôm nay.

BTTGP

Nguồn: Giáo Phận Hải Phòng

HDV 1844
HDV 1847
HDV 1843
HDV 1848
HDV 1881
HDV 1863
HDV 1868
HDV 1882
HDV 1909
HDV 1901