[Giới thiệu sách] Tâm Lý Chiều Sâu và Ơn Gọi- Chiều Kích Tâm Lý – Xã Hội
Chia sẻ,Giáo lý,Học hỏi,Tài liệu Admin 20 Tháng Tư, 2018

Làm thế nào tôi biết mình có ơn gọi sống đời thánh hiến? Và rồi, liệu rằng tôi có thể bền đỗ và sống hiệu quả đời sống của một[...]

Giáo lý Công Giáo – Chúa Ba Ngôi
Giáo lý,Học hỏi Admin 16 Tháng Tư, 2018

  Suốt nhiều thế kỷ Thiên Chúa đã dạy dân riêng rằng Người là Ðấng Duy Nhất. Các thần của những nước láng giềng là các thần giả; chỉ có[...]