10 LÍ DO BẠN NÊN CẦU NGUYỆN BUỔI SÁNG

1. Bạn sẽ gặp Thiên Chúa, Mẹ Maria và các Thánh trước khi bạn gặp ma quỷ !
2. Bạn sẽ gặp Thiên Chúa trước khi bạn đối diện các hoàn cảnh trong cuộc sống!
3. Bạn trò chuyện tương giao với Thiên Chúa trước khi bạn trò chuyện với người ta hoàn cảnh trong cuộc sống !
4. Bạn nghe được tin lành từ Trời trước khi phải nghe được tin giật gân dưới đất!
5. Bạn phục Ý Thiên Chúa trước khi bạn phải phục theo ý con người !
6. Bạn tôn vinh Thiên Chúa trước khi tôn vinh con người !
7. Bạn nuôi dưỡng tâm linh mình trước khi bạn nuôi dưỡng thể xác mình !
8. Bạn gọi đến Danh Giêsu trước khi bạn gọi đến các danh một ai khác !
9. Bạn nhìn thấy Thiên Chúa, Chúa Giêsu, Mẹ Maria, các Thánh trước khi bạn nhìn thấy mình trong gương và mọi người trong cuộc sống !
10. Bạn dọn dẹp trái tim bạn trước khi bạn dọn dẹp nhà cửa bạn !

Đó là lý do vì sao khi thức dậy mình liền giơ tay làm dấu, đọc kinh cảm tạ Chúa đã gìn giữ mình và những người thân yêu của mình đêm qua có giấc ngủ bình an và tha thiết cầu xin Thiên Chúa tiếp tục gìn giữ, bảo vệ mình và những người thân yêu luôn được mạnh khỏe, được bình an tâm hồn lẫn thể xác. Đồng thời cũng không quên xin Chúa chúc lành cho công việc của ngày mới luôn gặp mọi điều tốt đẹp.
Nguồn: Internet